Giải bài tập tình huống GDCD 8 bài 1

Giải bài tập tình huống GDCD 8 bài 1

253 03/12/2019

I - Tình huống - Vấn đề (trang 5)

Bài 1 trang 5 Bài tập tình huống GDCD 8: Thảo luận lẽ phải, các em trong tổ 1 có các ý kiến khác nhau:

(1) - Lẽ phải là điều đúng đắn.

2) - Lẽ phải là điều hợp với đạo lí.

(3) - Lẽ phải là điều hợp với lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội.

(4) - Lẽ phải là điều khoa học chứng minh là đúng.

(5) - Lẽ phải là điều mà xưa ông bà đã làm, nay con cháu làm theo.

Trả lời:

- 4 nhận định (từ 1 - 4) là đúng.

- Ví dụ nhận định (4): Trái đất quay xung quanh mặt trời.

Bài 2 trang 5 Bài tập tình huống GDCD 8: Theo em, trong 2 nhóm chủ đề trên, chủ đề nào quan hệ chặt chẽ với việc “tôn trọng lẽ phải”? Tại sao?

Trả lời:

Theo em, chủ đề 2 quan hệ chặt chẽ với việc “tôn trọng lẽ phải”. Bởi vì, pháp luật thường có tính chặt chẽ, bắt buộc, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho con người nên cần phải dựa trên cơ sở của sự thật.

Bài 3 trang 6 Bài tập tình huống GDCD 8: Tại sao lời nói của bà mẹ ông Doãn Thuần là hợp lẽ phải nhất? Em hãy giải thích.

Trả lời:

Lời nói của mẹ ông Doãn Thuần là hợp lí lẽ phải nhất. Bởi vì, bà đã dựa trên thuần phong mỹ tục, coi sự thật quan trọng hơn những giá trị vật chất tầm thường.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn