Dàn ý Phân tích truyện Tam đại con gà

Dàn ý Phân tích truyện Tam đại con gà

79 03/09/2019

A. Mở bài

Trong chế độ phong kiến sự công bằng lẽ phải trái không có nghĩa lý gì ở chốn công đường và trong cuộc sống không vươn lên để đẩy lùi cái dốt là đáng phê bình. Song càng đáng chê trách hơn là những kẻ giấu dốt và hay khoe khoang, liều lĩnh. Ta cùng tìm hiểu hai truyện cười để thấy rõ điều đó.

B. Thân bài

Phân loại truyện cười thành hai loại

+ Truyện khôi hài:

Nhằm mục đích giải trí, mua vui, ít nhiều có tính giáo dục.

+ Truyện trào phúng:

- Phê phán những kẻ thuộc giai cấp quan lại bóc lột.

- Phê phán thói hư tật xấu trong nội bộ nhân dân.

Tuyện Tam đại con gà thuộc thể loại truyện trào phúng

1. Nội dung truyện cười

a. Đối tượng gây cười trong truyện:

+ Là một anh học trò dốt nhưng lại sĩ diện hão

b. Mâu thuẫn gây cười:

Đối tượng gây cười vì dốt lại còn sĩ diện hão Ngoan cố giấu dốt đến phút cuối cùng

c. Bản chất và ý nghĩa của cái cười:

+ Truyện phê phán một bộ phận trong nội bộ nhân dân với tật xấu: đã dốt lại giấu dốt và tự cho mình giỏi, rút cuộc, cái dốt
vẫn lộ ra, hơn nữa anh ta lại mang cái dốt dạy trẻ làm ảnh hưởng đến tương lai của đất nước.

+ Truyện chỉ dừng lại ở mức độ phê phán, nên tiếng cười mang tính chất sảng khoái.

2. Nghệ thuật gây cười

- Mâu thuẫn tạo ra tiếng cười

-Thầy đồ dốt >< hay khoe khoang giấu dốt, sĩ diện hão

Cái cười bật ra nhiều lần. Mỗi lần ta đều nhận ra tính láu cá, vụng chèo khéo chống của anh học trò dám liều lĩnh làm thầy đồ dạy trẻ.

C. Kết bài

- Tiếng cười trong truyện mang ý nghĩa phê phán, giáo dục cao.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn