38 phím tắt hiệu quả trong Microsoft Excel

38 phím tắt hiệu quả trong Microsoft Excel

181 05/01/2019

Đối với những công việc cần sử dụng máy tính nhất là sử dụng phần mềm Microsoft Excel thì việc sử dụng chuột khá phức tạp. Bởi thể việc bàn nắm vững và sử dụng các tổ hợp phím tắt một cách nhuần nhuyễn thì chắc chắn công việc của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Sau đây chúng tôi giới thiệu tới các bạn 38 phím tắt trong Microsoft Excel.

– ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

– F4/ Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa thực hiện

– Alt+Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô có con trỏ chuột

– Ctrl+D: Sao chép dữ liệu ở ô trên xuống ô dưới

– Ctrl+R: Sao chép dữ liệu từ ô bên phải sang ô bên trái

– Shift+Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển đến vị trí đã chọn

– Tab: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển sang phải vùng đã chọn

– Shift+Tab: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển sang trái vùng đã chọn

– =: Bắt đầu nhập một công thức

– F2: Hiệu chỉnh lại dữ liệu trong ô

– Ctrl+F3: Đặt tên cho vùng đã chọn

– F3: Dán tên đã đặt cho công thức

– F9: Cập nhật Sheet hoặc Workbook  đang mở

– Shift+F9: Cập nhật tính toán Sheet hiện hành

– Alt+=: Chèn công thức AutoSum

– Ctrl+;: Cập nhật ngày tháng trong Excel

– Ctrl+Shift+: : Nhập thời gian

– Ctrl+K: Chèn một Hyperlink

– Ctrl+Shift+”: Chép giá trị của ô phía trên vị trí con trỏ

– Ctrl+’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí của con trỏ

– Ctrl+A: Hiển thị Formula Palette khi nhấp vào một công thức

– Ctrl+Shift+A: Chèn dấu () và đối số

– Ctrl+1: Hiển thị cell

– Ctrl+Shift+ : Mặc định số kiểu general

Ctrl+Shift+$: ĐỊnh dạng số với Curency với hai kiểu số thập phân

Ctrl+Shift+%: ĐỊnh dạng không lấy số thập phân

Ctrl+Shift+^: định dạng số kiểu Exponential có số thập phân

Ctrl+Shift+#: ĐỊnh dạng Dat cho ngày tháng năm

Ctrl+Shift+?: ĐỊnh dạng kiểu Number với hai số thập phân

Ctrl+Shift+&: Thêm đường viền ngoài

Ctrl+Shift+-: Bỏ đường viền ngoài

Ctrl+B: thêm hoặc bỏ chữ đậm

Ctrl+I: In nghiêng hoặc bỏ in nghiêng

Ctrl+U: Chế độ gạch dưới

Ctrl+5: gạch giữa hoặc bỏ gạch giữa

Ctrl+9: Ẩn dòng

Ctrl+Shift+(: hiện ẩn dòng)

Chúc các bạn thực hiện thành công!

ST

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn