Từ vựng, chữ hán 1

10 câu 7 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Rain Vũ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Rain Vũ

Rain Vũ

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:00:00

Rain Vũ

Rain Vũ

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:37

Nguyễn Văn Tây

Nguyễn Văn Tây

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:00:09

 • 04

  Nguyễn Văn Tây

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 05

  Nguyễn Văn Tây

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:00:08

 • 06

  Nguyễn Văn Tây

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:00:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan