Phần 1:N2 - Tiền tố & Hậu tố (Shinkanzen -語形成)

50 câu 25 phút

Trạng thái:

TIền tố và hậu tố học theo giáo trình shinkanzen N2 từ vựng 

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Rain Vũ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vi Trần

Vi Trần

HẠNG

2

Số điểm 0%

Nguyễn Văn Quyết

Nguyễn Văn Quyết

HẠNG

1

Số điểm 100%

Trần Quang Huy

Trần Quang Huy

HẠNG

3

Số điểm 0%

  • 04

    Thùy Nhung

    Số điểm: 0%

  • 05

    QuachThi Thom

    Số điểm: 0%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn