N2: Tiền tố - Hậu tố (Phần 1)

50 câu 25 phút

Trạng thái:

Tổng hợp tất cả từ vựng thuộc tiền tố hậu tố của N2 (Phần 1)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Rain Vũ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô ánh ngọc

Ngô ánh ngọc

HẠNG

2

Số điểm 0%

Rain Vũ

Rain Vũ

HẠNG

1

Số điểm 94%

Duyên Phạm

Duyên Phạm

HẠNG

3

Số điểm 0%

 • 04

  Trần Minh Huy

  Số điểm: 0%

 • 05

  Đỗ Quốc Dũng

  Số điểm: 0%

 • 06

  Bùi Tình

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn