N2 - Kanji Master - Bài 11 (Phần 2)

50 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 2 với 50 từ Hán tự ghép

Chúc bạn ôn tập thành công!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Rain Vũ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Kim Lin

Nguyễn Thị Kim Lin

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:08

Rain Vũ

Rain Vũ

HẠNG

1

Số điểm 88%

Thời gian làm 00:10:27

Rain Vũ

Rain Vũ

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:22:27

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan