N2 - Kanji Master - Bài 11 (Phần 2)

50 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 2 với 50 từ Hán tự ghép

Chúc bạn ôn tập thành công!

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Rain Vũ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bảo Trúc

Bảo Trúc

HẠNG

2

Số điểm 28%

Rain Vũ

Rain Vũ

HẠNG

1

Số điểm 88%

Tùng

Tùng

HẠNG

3

Số điểm 6%

 • 04

  Nguyễn Thị Kim Lin

  Số điểm: 0%

 • 05

  Bằng Hoàng

  Số điểm: 0%

 • 06

  Rain Vũ

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn