N2 - Kanji master - Bài 11 (Phần 1)

50 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 1 với 50 từ Hán tự ghép

Chúc bạn ôn tập thành công!

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Rain Vũ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Yoshino Yui

Yoshino Yui

HẠNG

2

Số điểm 18%

Rain Vũ

Rain Vũ

HẠNG

1

Số điểm 78%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn