Trắc Nghiệm giải phẩu chi trên

40 câu 50 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Cần

Lê Cần

HẠNG

2

Số điểm 72.50%

Thời gian làm 00:12:22

Lê Cần

Lê Cần

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:14:31

Thanh Tâm

Thanh Tâm

HẠNG

3

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:24:09

 • 04

  Vũ Tuyết

  Số điểm: 67.50%

  Thời gian làm: 00:11:30

 • 05

  Vũ Tuyết

  Số điểm: 67.50%

  Thời gian làm: 00:11:30

 • 06

  Vũ Tuyết

  Số điểm: 67.50%

  Thời gian làm: 00:11:30

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan