thuc hanh mô phôi

10 câu 5 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tú Trinh

Tú Trinh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:22

Tú Trinh

Tú Trinh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:05

Thanh Hà

Thanh Hà

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:36:32

 • 04

  Trà Mi

  Số điểm: 71.74%

  Thời gian làm: 00:01:29

 • 05

  Nguyễn Nhật Duy

  Số điểm: 55.43%

  Thời gian làm: 00:35:48

 • 06

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan