Sinh lý Tim

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quỳnh

Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:22

Phạm Thi

Phạm Thi

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:02:02

Hoàng Huy

Hoàng Huy

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:06:56

 • 04

  Quỳnh

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:07:33

 • 05

  Phạm Thi

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:02:00

 • 06

  Phạm Thi

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:02:38

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan