Sinh Lý tế bào

20 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quỳnh

Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:05:53

Quỳnh

Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:07:06

Diễm My

Diễm My

HẠNG

3

Số điểm 65%

Thời gian làm 00:09:34

 • 04

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:12:38

 • 05

  Quỳnh

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:14:23

 • 06

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:06:38

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan