sinh lý máu

29 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tú Trinh

Tú Trinh

HẠNG

2

Số điểm 62.07%

Thời gian làm 00:06:43

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

1

Số điểm 65.52%

Thời gian làm 00:25:00

Thảo Ly

Thảo Ly

HẠNG

3

Số điểm 62.07%

Thời gian làm 00:14:01

 • 04

  Phạm Thi

  Số điểm: 51.72%

  Thời gian làm: 00:03:30

 • 05

  Nguyễn Quyên

  Số điểm: 51.72%

  Thời gian làm: 00:02:40

 • 06

  Lê Liêm Văn

  Số điểm: 48.28%

  Thời gian làm: 00:12:47

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan