Sinh lý hồng cầu nhóm máu

25 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trà T Thanh Nhi

Trà T Thanh Nhi

HẠNG

2

Số điểm 56%

Thời gian làm 00:08:23

Nhox Hanh

Nhox Hanh

HẠNG

1

Số điểm 68%

Thời gian làm 00:05:05

Duy Huynh

Duy Huynh

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:00:54

 • 04

  Duy Huynh

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:03:02

 • 05

  Lê Võ Tấn Hoàng

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Win

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:04

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan