Sinh lý hô hấp

20 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:08:08

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:06:33

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:06:28

 • 04

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:06:47

 • 05

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:07:03

 • 06

  Nganlh

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:08:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan