Sinh học di truyền

40 câu 50 phút

Trạng thái:

Bộ đề sẽ lấy ngẫu nhiên ra 40 câu từ ngân hàng trắc nghiệm nên mỗi lần kiểm tra sẽ là 1 đề khác cho nên các bạn cứ tha hồ luyện tập

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khánh Duy

Khánh Duy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Khánh Duy

Khánh Duy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Khánh Duy

Khánh Duy

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Khánh Duy

  Số điểm: 100%

 • 05

  Khánh Duy

  Số điểm: 100%

 • 06

  Khánh Duy

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn