Mô Phôi

34 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mạnh Hòa Võ

Mạnh Hòa Võ

HẠNG

2

Số điểm 44.12%

Thời gian làm 00:13:39

Tú Trinh

Tú Trinh

HẠNG

1

Số điểm 47.06%

Thời gian làm 00:07:48

Mạnh Hòa Võ

Mạnh Hòa Võ

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:03

 • 04

  Mạnh Hòa Võ

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:05

 • 05

  Việt Hà

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:16:18

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan