Mini Game

20 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Diễm My

Diễm My

HẠNG

2

Số điểm 65%

Nhi Trà

Nhi Trà

HẠNG

1

Số điểm 76.67%

Nhi Trà

Nhi Trà

HẠNG

3

Số điểm 63.33%

 • 04

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 60%

 • 05

  Milka

  Số điểm: 56.67%

 • 06

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 56.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan