Kiểm Soát nhiễm khuẩn

25 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khánh Duy

Khánh Duy

HẠNG

2

Số điểm 96%

Thời gian làm 00:03:02

Khánh Duy

Khánh Duy

HẠNG

1

Số điểm 96%

Thời gian làm 00:02:38

Khánh Duy

Khánh Duy

HẠNG

3

Số điểm 92%

Thời gian làm 00:04:00

 • 04

  Khánh Duy

  Số điểm: 92%

  Thời gian làm: 00:04:04

 • 05

  Hanh Ho

  Số điểm: 92%

  Thời gian làm: 00:07:10

 • 06

  Khánh Duy

  Số điểm: 88%

  Thời gian làm: 00:05:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan