Hóa Sinh Protid

20 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:04:03

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:04:40

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:05:10

 • 04

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:05:24

 • 05

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:15:27

 • 06

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:10:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan