Hóa Sinh lipid

20 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khánh Duy

Khánh Duy

HẠNG

2

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:05:09

Khánh Duy

Khánh Duy

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:04:48

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:08:21

 • 04

  Khánh Duy

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:10:00

 • 05

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:15:13

 • 06

  Hoàng Hải

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:06:18

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan