Hệ thần kinh

50 câu 60 phút

Trạng thái:

Hãy làm nó nếu:

quyển sách trắc nghiệm bạn đã khoanh đầy hết rồi và bạn muốn làm lại

bạn muốn tự kiểm tra lại xem mình đã nắm bài đến đâu

bạn không có thời gian học giáo trình vá muốn làm trắc nghiệm.......


THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Duy Tuân

Duy Tuân

HẠNG

2

Số điểm 82%

Thời gian làm 00:12:29

Duy Tuân

Duy Tuân

HẠNG

1

Số điểm 82%

Thời gian làm 00:12:29

Duy Tuân

Duy Tuân

HẠNG

3

Số điểm 82%

Thời gian làm 00:12:29

 • 04

  Duy Tuân

  Số điểm: 82%

  Thời gian làm: 00:12:29

 • 05

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 74%

  Thời gian làm: 00:12:39

 • 06

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 74%

  Thời gian làm: 00:12:39

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan