Hệ Sinh Dục

20 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thảo Ngọc

Thảo Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 50%

Nguyễn Tuấn

Nguyễn Tuấn

HẠNG

1

Số điểm 60%

Trần Như

Trần Như

HẠNG

3

Số điểm 45%

 • 04

  Trương Huế

  Số điểm: 45%

 • 05

  Trang Trang

  Số điểm: 40%

 • 06

  Đặng Thế Ngọc

  Số điểm: 40%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan