Giải Phẫu lồng ngực

20 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

2

Số điểm 45%

Thời gian làm 00:05:32

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

1

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:05:28

thùy linh

thùy linh

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:08:01

 • 04

  thùy linh

  Số điểm: 35%

  Thời gian làm: 00:06:09

 • 05

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 10%

  Thời gian làm: 00:06:07

 • 06

  thùy linh

  Số điểm: 5%

  Thời gian làm: 00:01:35

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan