Giải Phẫu lồng ngực

20 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trường Nguyễn

Trường Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:05:16

DAO QUYNH NHU

DAO QUYNH NHU

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:06:31

Thái Phương

Thái Phương

HẠNG

3

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:04:52

 • 04

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:05:28

 • 05

  khoa Y Dược 2019 Chào đón TSV

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:06:38

 • 06

  khoa Y Dược 2019 Chào đón TSV

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:04:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan