Giải Phẫu Hệ Tiêu Hóa 1

20 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

2

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:11:28

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:09:00

thùy linh

thùy linh

HẠNG

3

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:03:56

 • 04

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:05:17

 • 05

  thùy linh

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:06:24

 • 06

  Lê Phạm Minh Tiên

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:19:40

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan