Giải Phẫu Hệ Tiêu Hóa 1

20 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quỳnh Như

Quỳnh Như

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:02:36

Quỳnh Như

Quỳnh Như

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:02

Đăng Khoa Võ

Đăng Khoa Võ

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:04:40

 • 04

  Đăng Khoa Võ

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:06:15

 • 05

  Quỳnh Như

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:06:44

 • 06

  DAO QUYNH NHU

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:06:24

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan