AVKC 3

175 câu 60 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hữu hạnh hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thảo Nguyễn

Thảo Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 72%

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

1

Số điểm 85%

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

3

Số điểm 40%

 • 04

  Trần Khải

  Số điểm: 34.29%

 • 05

  Đàm Quang Tuấn

  Số điểm: 30%

 • 06

  Quyên Quyên

  Số điểm: 28%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan