TÌM HIỂU VỀ: CA SĨ - DIỄN VIÊN

10 câu 2 phút

Trạng thái:

Chọn câu trả lời chính xác nhất

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mr. Luu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đức Hải

Đức Hải

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:03

Đức Hải

Đức Hải

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:03

Đức Hải

Đức Hải

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:03

 • 04

  Đức Hải

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:03

 • 05

  Dương Tấn Kiệt

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:31

 • 06

  Dương Tấn Kiệt

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan