Trắc nghiệm vui IQ

31 câu 30 phút

Trạng thái:

IQ vui

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Cao Hoài Thương

Cao Hoài Thương

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Hương ly

Hương ly

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nhoc Le

Nhoc Le

HẠNG

3

Số điểm 96.77%

 • 04

  Đỗ Hồng Vy

  Số điểm: 93.55%

 • 05

  Nhoc Le

  Số điểm: 80.65%

 • 06

  Bùi Thị Hậu

  Số điểm: 77.42%

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan