TRẮC NGHIỆM VUI

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm IQ giải trí

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Nhật Tân

Nguyễn Nhật Tân

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:56

Nguyễn Nhật Tân

Nguyễn Nhật Tân

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:55

Nguyễn Nhật Tân

Nguyễn Nhật Tân

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:57

 • 04

  Lê Minh Thái

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:59

 • 05

  Nguyễn Nhật Tân

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:00

 • 06

  Ngân Thảo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Tran Viet Han

cac ban nhuong minh voi

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan