Trắc nghiệm môn Triết học

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Triết học

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Hân

Trần Hân

HẠNG

2

Số điểm 90.32%

Thời gian làm 00:07:07

Trần Hân

Trần Hân

HẠNG

1

Số điểm 90.32%

Thời gian làm 00:03:41

Trần Hân

Trần Hân

HẠNG

3

Số điểm 67.74%

Thời gian làm 00:07:27

 • 04

  Trần Hân

  Số điểm: 64.52%

  Thời gian làm: 00:07:01

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:00:11

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 45.16%

  Thời gian làm: 00:00:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan