Trắc nghiệm môn Triết học

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Triet hoc

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Văn Học

Nguyễn Văn Học

HẠNG

2

Số điểm 77.42%

Thời gian làm 00:09:50

Trần Hân

Trần Hân

HẠNG

1

Số điểm 87.10%

Thời gian làm 00:06:21

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:11

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:13

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan