Trắc nghiệm môn Triết học

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Triết học

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Le Anh Thy

Nguyen Le Anh Thy

HẠNG

2

Số điểm 58.06%

Thời gian làm 00:02:25

Phạm Minh Trọng

Phạm Minh Trọng

HẠNG

1

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:13:58

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:10

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan