Trắc nghiệm môn Lý luận chính trị - Phần 4

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Lý luận chính trị - Phần 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:09

Nguyễn Quỳnh Hương

Nguyễn Quỳnh Hương

HẠNG

1

Số điểm 58.06%

Thời gian làm 00:13:47

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 29.03%

Thời gian làm 00:00:08

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:08

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:08

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan