Trắc nghiệm môn Lý luận chính trị - Phần 3

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Lý luận chính trị - Phần 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:12

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:00:13

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:08

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan