Trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô P2

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Kinh tế vi mô P2

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 38.71%

Nguyễn Thảo Ly

Nguyễn Thảo Ly

HẠNG

1

Số điểm 67.74%

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 38.71%

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn