Trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị - Phần 2

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Kinh tế chính trị - Phần 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

PHẠM THÀNH

PHẠM THÀNH

HẠNG

2

Số điểm 74.19%

PHẠM THÀNH

PHẠM THÀNH

HẠNG

1

Số điểm 80.65%

Sin Thi Nghia

Sin Thi Nghia

HẠNG

3

Số điểm 67.74%

 • 04

  Doãn Thị Ánh Dương

  Số điểm: 61.29%

 • 05

  PHẠM THÀNH

  Số điểm: 61.29%

 • 06

  noname

  Số điểm: 61.29%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan