Trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị - Phần 1

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Kinh tế chính trị - Phần 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hana Vi

Hana Vi

HẠNG

2

Số điểm 77.42%

Pham Thanh

Pham Thanh

HẠNG

1

Số điểm 87.10%

Đạo Quang

Đạo Quang

HẠNG

3

Số điểm 70.97%

 • 04

  Trần Thu Hương

  Số điểm: 67.74%

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 54.84%

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 54.84%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan