Trắc nghiệm Kinh tế chính trị p2

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Kinh tế chính trị p2

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Pham Thanh

Pham Thanh

HẠNG

2

Số điểm 74.19%

Nguyen Nguyen

Nguyen Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 77.42%

Lâm Thị Mỹ Hảo

Lâm Thị Mỹ Hảo

HẠNG

3

Số điểm 64.52%

 • 04

  Trung-9T-19 Chu Thi Chung

  Số điểm: 64.52%

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 51.61%

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 48.39%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn