Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp

31 câu 30 phút

Trạng thái:

IQ: Kiến thức tổng hợp

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoài Thương CNC

Hoài Thương CNC

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:51

Hoài Thương CNC

Hoài Thương CNC

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:49

Hoài Thương CNC

Hoài Thương CNC

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:53

 • 04

  Nhật Minh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:09

 • 05

  Nhật Minh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:11

 • 06

  Nhật Minh

  Số điểm: 96.77%

  Thời gian làm: 00:01:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan