Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp

31 câu 30 phút

Trạng thái:

IQ: Kiến thức tổng hợp

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

wsdfghjkl;

wsdfghjkl;

HẠNG

2

Số điểm 80.65%

Thời gian làm 00:01:58

Nguyễn Thành Lễ

Nguyễn Thành Lễ

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:01:27

Nguyễn Thành Lễ

Nguyễn Thành Lễ

HẠNG

3

Số điểm 74.19%

Thời gian làm 00:03:44

 • 04

  Nguyễn Thành Lễ

  Số điểm: 74.19%

  Thời gian làm: 00:16:39

 • 05

  Lê Doãn Thiện Quang

  Số điểm: 51.61%

  Thời gian làm: 00:04:34

 • 06

  An Nhiên

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:02:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan