ĐỀ THI Trình Độ Tiếng Trung HSK1

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Tiếng Trung HSK1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 90.32%

Thời gian làm 00:02:50

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:02:12

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 51.61%

Thời gian làm 00:01:15

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:01:10

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan