Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 6

31 câu 30 phút

Trạng thái:

15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 6

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn văn bình lớp 6.16

Nguyễn văn bình lớp 6.16

HẠNG

2

Số điểm 67.74%

Nguyễn văn bình lớp 6.16

Nguyễn văn bình lớp 6.16

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nhi's Nguyễn's

Nhi's Nguyễn's

HẠNG

3

Số điểm 51.61%

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 48.39%

 • 05

  Lê Nguyễn Ngọc Châu

  Số điểm: 45.16%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 38.71%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan