ĐỀ 9 Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 9

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Kim Hoàng

Kim Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 77.42%

Thời gian làm 00:05:27

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

HẠNG

1

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:01:32

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 77.42%

Thời gian làm 00:05:37

 • 04

  Hong Phan

  Số điểm: 77.42%

  Thời gian làm: 00:06:15

 • 05

  Huỳnh Võ Bích Huân

  Số điểm: 74.19%

  Thời gian làm: 00:05:53

 • 06

  Nguyễn Minh Hiếu

  Số điểm: 74.19%

  Thời gian làm: 00:10:11

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan