ĐỀ 9 TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 9

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Jun Hý

Jun Hý

HẠNG

1

Số điểm 41.67%

Thời gian làm 00:08:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan