ĐỀ 9 TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 9

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Jun Hý

Jun Hý

HẠNG

2

Số điểm 41.67%

NGUYEN.THI.THANH.HONG_QTKS23D.1901611

NGUYEN.THI.THANH.HONG_QTKS23D.1901611

HẠNG

1

Số điểm 58.33%

Lê Thị Thanh Thi

Lê Thị Thanh Thi

HẠNG

3

Số điểm 25%

  • 04

    Trần Diểm My

    Số điểm: 0%

  • 05

    NGUYEN.THI.THANH.HONG_QTKS23D.1901611

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan