ĐỀ 9 TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DỰ ÁN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 9

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngan Do

Ngan Do

HẠNG

1

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:03:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan