Đề 9 TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 9

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

ThisisChi_k k

ThisisChi_k k

HẠNG

2

Số điểm 100%

Hạnh Trương

Hạnh Trương

HẠNG

1

Số điểm 100%

Giang Trần Gia Hảo

Giang Trần Gia Hảo

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Bùi Thanh Hương

  Số điểm: 100%

 • 05

  Hạnh Trương

  Số điểm: 100%

 • 06

  Lan Nguyệt

  Số điểm: 91.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan