ĐỀ 8 TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 HK2

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 8 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Huy

Nguyễn Huy

HẠNG

2

Số điểm 58.33%

Thời gian làm 00:04:32

Huỳnh Huyền Trân

Huỳnh Huyền Trân

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:08:16

Huy Ngô

Huy Ngô

HẠNG

3

Số điểm 58.33%

Thời gian làm 00:01:59

 • 04

  Huy Ngô

  Số điểm: 58.33%

  Thời gian làm: 00:01:59

 • 05

  Huy Ngô

  Số điểm: 58.33%

  Thời gian làm: 00:01:59

 • 06

  Huy Ngô

  Số điểm: 58.33%

  Thời gian làm: 00:01:59

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan