ĐỀ 8 TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 HK2

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 8 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huỳnh Huyền Trân

Huỳnh Huyền Trân

HẠNG

2

Số điểm 75%

Yến Linh

Yến Linh

HẠNG

1

Số điểm 75%

Nhật Anh

Nhật Anh

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

 • 04

  Huy Ngô

  Số điểm: 58.33%

 • 05

  Huy Ngô

  Số điểm: 58.33%

 • 06

  Huy Ngô

  Số điểm: 58.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan