ĐỀ 7 Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Trọng Nhân

Nguyễn Trọng Nhân

HẠNG

2

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:06:05

Quỳnh Trang

Quỳnh Trang

HẠNG

1

Số điểm 87.10%

Thời gian làm 00:05:12

Nguyễn Chí Thiện

Nguyễn Chí Thiện

HẠNG

3

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:06:48

 • 04

  Lily Truc Nguyen

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:03:13

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:08

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan