ĐỀ 7 TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 8.33%

Thời gian làm 00:00:15

Nhật Anh

Nhật Anh

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:14:16

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 8.33%

Thời gian làm 00:00:15

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 8.33%

  Thời gian làm: 00:00:15

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 8.33%

  Thời gian làm: 00:00:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan