ĐỀ 7 TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 HK2

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

khuyen luong thi hong

khuyen luong thi hong

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:02:50

khuyen luong thi hong

khuyen luong thi hong

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:02:50

khuyen luong thi hong

khuyen luong thi hong

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:02:50

 • 04

  khuyen luong thi hong

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:02:50

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 00:00:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan